محل تبلیغات شما
قرن‌ها در اکثر فرهنگ‌ها، تنبیه بدنی یکی از روش‌های تربیتی والدین بود. حتی در دنیای مدرن امروزی هم در برخی از کشورها و شهر‌ها، از تنبیه بدنی به‌عنوان یکی از ابزار‌های تربیتی استفاده میشود. آیا استفاده مکرر از تنبیه بدنی به‌عنوان یکی از ابزارهای تربیتی قابل قبول است؟ آیا ما هم میتوانیم از تنبیه بدنی به‎‌عنوان یک ابزار تربیتی استفاده کنیم؟

تنبیه بدنی، باشد یا نباشد؟

تنبیه ,بدنی ,تربیتی ,استفاده ,یکی ,هم ,تنبیه بدنی ,یکی از ,از تنبیه ,به‌عنوان یکی ,بدنی به‌عنوان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

واگویه های دل با "خودم"...