محل تبلیغات شما

اثرات تنبیهقرن‌ها در اکثر فرهنگ‌ها، تنبیه بدنی یکی از روش‌های تربیتی والدین بود. حتی در دنیای مدرن امروزی هم در برخی از کشورها و شهر‌ها، از تنبیه بدنی به‌عنوان یکی از ابزار‌های تربیتی استفاده میشود. آیا استفاده مکرر از تنبیه بدنی به‌عنوان یکی از ابزارهای تربیتی قابل قبول است؟ آیا ما هم میتوانیم از تنبیه بدنی به‎‌عنوان یک ابزار تربیتی استفاده کنیم؟

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

moblkade24